CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS

Saturday, April 25, 2009

KITARAN KAJIAN TINDAKAN


Kitaran ini menunjukkan proses pelaksanaan dalam kajian tindakan yang merangkumi 4 perkara asas iaitu:
  1. MERANCANG (PLANNING)
  2. BERTINDAK (ACTING)
  3. MEMERHATI (OBSERVING)
  4. MEREFLEK (REFLECTING)
  • Langkah-langkah ini dilaksanakan secara berurutan dalam bentuk gelungan.
  • Gelungan dalam rajah di atas menggambarkan proses pelaksanaan tanpa penghujung.
  • 4 proses ini akan dilaksanakan apabila sesuatu masalah atau kelemahan P&P di dalam kelas mahu diatasi.
  • Guru atau pengkaji akan cuba menangani satu masalah tertentu seperti meningkatkan penguasaan sesuatu kemahiran dalam sesuatu mata pelajaran dengan mencuba pelbagai aktiviti P&P untuk menangani masalah itu.
  • Pemerhatian yang teliti dan membuat catatan semasa kajian berlangsung perlu dilakukan untuk mengelakkan kesukaran untuk mengesan dengan tepat kelemahan aktiviti yang dilaksanakan.
  • Proses kajian yang dilaksanakan untuk menangani masalah-masalah pembelajaran yang telah dikenalpasti berlaku berterusan sehingga semua masalah dapat diatasi.0 comments: